Mã số : 113/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt nội quy siêu thị Dũng Long thuộc Công ty TNHH MTV Dũng Long
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-02-20
Tệp đính kèm: