Mã số : 86/SCT-QLNL
Tên văn bản: Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2017-02-08
Tệp đính kèm: