Mã số : 82/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc giao biên chế công chức và số người làm việc trong việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-02-07
Tệp đính kèm: