Mã số : 17/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2017-01-09
Tệp đính kèm: