Mã số : 77-SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2017-02-07
Tệp đính kèm: