Mã số : 09/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2017-01-05
Tệp đính kèm: