Mã số : 993/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc hướng dẫn tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2016
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2016-11-17
Tệp đính kèm: