Mã số : 984/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc viết sáng kiến
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2016-11-16
Tệp đính kèm: