Mã số : 951/SCT-TTr
Tên văn bản: Về việc hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu thập năm 2016
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2016-11-08
Tệp đính kèm: