Mã số : 150/QLTT-NVTH
Tên văn bản: Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Chi cục trưởng Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2016-10-17
Tệp đính kèm: