Mã số : 916/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ năm 2016-2017
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2016-10-28
Tệp đính kèm: