Mã số : 147/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch triển kai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường
Người ký: Chi cục trưởng Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2016-10-20
Tệp đính kèm: