Mã số : 903/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo thời gian kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2016-10-26
Tệp đính kèm: