Mã số : 900/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2016-10-25
Tệp đính kèm: