Mã số : 864/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt nội dung tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2016 tại Thái Bình
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2016-10-14
Tệp đính kèm: