Mã số : 653/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế, in ấn tờ rơi thuộc Đề án "Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử" năm 2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2016-08-10
Tệp đính kèm: