Mã số : 727/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo về việc mở lớp huấn luyện, sát hạch cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2016-09-06
Tệp đính kèm: