Mã số : 109/QLTT-NVTH
Tên văn bản: Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2016
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Chi cục Quản lý thị trường
Người ký: PGĐ Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2016-08-19
Tệp đính kèm: