Mã số : 622/SCT-KTATMT
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2016-08-03
Tệp đính kèm: