Mã số : 504/SCT-TTr
Tên văn bản: Về việc tổ chức cuộc thi viết "tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo"
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2016-07-04
Tệp đính kèm: