Mã số : 21/QĐ-XPVPHC
Tên văn bản: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty Cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Thanh tra Sở
Người ký: Phó CTTPT Lường Danh Vọng
Ngày ban hành: 2016-07-11
Tệp đính kèm: