Mã số : 610/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2016-07-29
Tệp đính kèm: