Mã số : 570/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2016-07-26
Tệp đính kèm: