Mã số : 569/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 720⁄QĐ-UBND ngày 21⁄6⁄2016 của UBND tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2016-07-26
Tệp đính kèm: