Mã số : 543/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1022⁄QĐ-TTg ngày 07⁄6⁄2016 của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2016-07-15
Tệp đính kèm: