Mã số : 430/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2016-06-13
Tệp đính kèm: