Mã số : 433/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức về An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Vừ A Tiến
Ngày ban hành: 2016-06-13
Tệp đính kèm: