Mã số : 1133/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc phối hợp tuyên truyền hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2019
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2019-10-02
Tệp đính kèm: