Mã số : 1129/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-10-02
Tệp đính kèm: