Mã số : 1102/BC-TCT
Tên văn bản: Báo cáo về việc kiểm tra các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Tổ công tác theo Quyết định số 990⁄QĐ-UBND ngày 22⁄8⁄2019
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-25
Tệp đính kèm: