Mã số : 1108/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo tình hình thực hiện chiến lược và Kế hoạch hành động Quốc gia về biến đổi khí hậu ngành Công Thương
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2019-09-27
Tệp đính kèm: