Mã số : 418/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức tuyên truyển, phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-05-03
Tệp đính kèm: