Mã số : 1106/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Công Thương năm 2019
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-30
Tệp đính kèm: