Mã số : 1104/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công thươngkế hoạch 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-25
Tệp đính kèm: