Mã số : 532/SCT-VP
Tên văn bản: Về việc thực hiện rà soát, quy định thủ tục hành chính năm 2016
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Chánh VP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2016-07-12
Tệp đính kèm: