Mã số : 1082/SCT-QLCN
Tên văn bản: V⁄v triển khai thực hiện Nghị định số 71⁄2019⁄NĐ-CP ngày 30⁄8⁄2019 của Chính phủ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2019-09-20
Tệp đính kèm: