Mã số : 1012/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho viên chức
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-18
Tệp đính kèm: