Mã số : 1059/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định về việc cử công chức hướng dẫn người tập sự
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-16
Tệp đính kèm: