Mã số : 1057/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua: "Cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025"
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-16
Tệp đính kèm: