Mã số : 1071/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2019
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Trần Minh Cường
Ngày ban hành: 2019-09-18
Tệp đính kèm: