Mã số : 86/QLTT-NVTH
Tên văn bản: Về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Chi cục Quản lý thị trường
Người ký: Chi cục trưởng Như Ngọc Biên
Ngày ban hành: 2016-06-27
Tệp đính kèm: