Mã số : 1055/SCT-QLCN
Tên văn bản: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2019-09-16
Tệp đính kèm: