Mã số : 1016/SCT-QLTM
Tên văn bản: Về việc phối hợp tuyên truyền hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2019-09-09
Tệp đính kèm: