Mã số : 1022/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ trong lĩnh vực công thương quý III năm 2019
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-09
Tệp đính kèm: