Mã số : 975/SCT-QLNL
Tên văn bản: V⁄v thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-08-30
Tệp đính kèm: