Mã số : 1004/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm vfa Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-06
Tệp đính kèm: