Mã số : 1005/BC-SCT
Tên văn bản: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 118-KH⁄TU ngày 27⁄11⁄2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2019
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-06
Tệp đính kèm: