Mã số : 986/SCT-QLNL
Tên văn bản: V⁄v thẩm tra thiết kế cơ sở dự án thủy điện Nậm Lụm 1
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-04
Tệp đính kèm: