Mã số : 990/SCT-QLTM
Tên văn bản: V⁄v triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2019-09-04
Tệp đính kèm: