Mã số : 813/SCT-QLNL
Tên văn bản: V⁄v thẩm tra thiết kế cơ sở dự án đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Đích 1 vào lưới điện Quốc gia
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản do Sở Công Thương ban hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-07-29
Tệp đính kèm: